REGULAMIN PROMOCJI
„KARTKI”

Organizatorem promocji pod nazwą „KARTKI” zwanej dalej „Promocją”, jest każdy z podmiotów franczyzowych wymieniony poniżej, zwany dalej Organizatorem.

Organizatorem promocji są:

 • Pizzeria Stopiątka Busko
 • Pizzeria Stopiątka Działdowo
 • Pizzeria Stopiątka Gostyń
 • Pizzeria Stopiątka Jędrzejów
 • Pizzeria Stopiątka Lublin
 • Pizzeria Stopiątka Łódź Dąbrowa
 • Pizzeria Stopiątka Łódź Radogoszcz
 • Pizzeria Stopiątka Łódź Śródmieście
 • Pizzeria Stopiątka Łódź Widzew
 • Pizzeria Stopiątka Mława
 • Pizzeria Stopiatka Ostrołęka
 • Pizzeria Stopiątka Radom
 • Pizzeria Stopiątka Rawa Mazowiecka
 • Pizzeria Stopiątka Rybnik
 • Pizzeria Stopiątka Rzeszów
 • Pizzeria Stopiątka Siedlce
 • Pizzeria Stopiątka Stargard
 • Pizzeria Stopiątka Staszów
 • Pizzeria Stopiątka Tarnów Tarnovia
 • Pizzeria Stopiątka Warszawa Bemowo
 • Pizzeria Stopiątka Warszawa Gocław
 • Pizzeria Stopiątka Włoszczowa
 • Pizzeria Stopiątka Wrocław
 • Pizzeria Stopiątka Wrocław Express

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 10 sierpnia 2014 roku i trwa aż do odwołania jej przez Twórcę Regulaminu.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka Express 7 szt. dowolnych pizz zapakowanych w oryginalny karton Sieci Pizzerii Stopiątka o wartości powyżej 14 zł każda z obowiązującej oferty.

Jeżeli klient zakupi 7 szt dowolnych pizz i przyniesie 7 „ Kartek na pizzę za 1 gr” z oryginalnego kartonu Sieci Pizzerii Stopiątka ,może zamówić pizzę średnią z dwoma dowolnymi wybranymi przez siebie składnikami w cenie 0,01 zł. Organizator nie dopuszcza możliwości zakupu pizzy z większą ilością składników.

Cena sprzedaży pizzy promocyjnej jest zaniżona ponieważ sprzedaż ma charakter promocyjny. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu pizzy.

„ Kartek na pizzę za 1 gr” nie podlegają wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe. W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca pracownicy Twórcy i Organizatora, oraz
najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej www.105.pl

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.