Regulamin Promocji

REGULAMIN PROMOCJI
„Bonifikata na Codzienność”

Organizatorem promocji pod nazwą „Bonifikata na Codzienność” zwanej dalej „Promocją”, są wybrane lokale, zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient odwiedzający placówki Sieci Pizzerii Stopiątka których przeprowadzana jest promocja . Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 01 luty 2018 roku i trwa do odwołania jej przez Twórcę Regulaminu.

W Promocji mogą uczestniczyć klienci, którzy otrzymali Kartę „Bonifikata na Codzienność”
Promocja Tłusty Czwartek – klient okazując kartę rabatową „Bonifikata na Codzienność” do każdego zamówienia na miejscu otrzyma pączka za 1 grosz.
(szczegółowe informacje w wybranym lokalu)
Promocja Święto Pizzy – klient okazując kartę rabatową „Bonifikata na Codzienność” otrzyma pizzę Max w cenie średniej 32cm na miejscu i z odbiorem własnym.
(szczegółowe informacje w wybranym lokalu)
Promocja Syte Ostatki – klient okazując kartę rabatową „Bonifikata na Codzienność” otrzyma -10% na wybraną Pizzę która jest uwzględniona na kuponie.
(szczegółowe informacje w wybranym lokalu)
Promocja Gorące Walentynki – klient okazując kartę rabatową „Bonifikata na Codzienność” otrzyma rabat przedstawiony na karcie rabatowej
(szczegółowe informacje w wybranym lokalu)

Promocja dotyczy tylko i wyłącznie klientów którzy posiadają kartę rabatową „Bonifikata na Codzienność”.

Karta Rabatowa „Bonifikata na Codzienność” nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca pracownicy Twórcy i Organizatora, oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej www.105.pl

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.