Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu 105.pl

(obowiązuje od 01.09.2017)

I. SŁOWINICZEK

USŁUGODAWCA – „MASTERGRUPA” Marcin Ciesielski z siedzibą w ul. Bohaterów Warszawy 102E, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551234352, REGON: 290977690, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zwana dalej 105.pl.
UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną (która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zamówienie lub korzystającą w inny sposób z serwisuj znajdującego się pod adresem 105.pl.
USŁUGI — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym: prezentacja oraz umożliwienie dostępu do baz danych restauracji, z którymi Usługodawca zawarł umowy, utworzenie konta Użytkownika, udostępnienie panelu do składania zamówień za pośrednictwem Internetu w wybranych przez Użytkownika restauracjach (formularz zamówienia).
PARTNER – restauracje z którymi Usługodawca posiada umowę franczyzową.
SERWIS – oznacza platformę do zamawiania należącą do Usługodawcy dostępną pod adresem 105.pl prowadzony przez 105.pl