Pizzeria Stopiątka - Zamów pizzę online

Regulaminy Promocji • REGULAMIN PROMOCJI

  „Pizza + Piwo z Grupy Żywiec” – do każdego zamówionego zestawu otrzymasz piwo Limonż 0.0% poj. 330 ml lub Oranż 0.0% poj. 330 ml GRATIS.
  Organizatorem promocji pod nazwą „Pizza + Piwo z Grupy Żywiec” – do każdego wyżej wymienionego zestawu otrzymasz piwo Limonż 0.0% poj. 330 ml lub Oranż 0.0% poj. 330 ml GRATIS” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka, zwany dalej Organizatorem. Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52. Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się 16 sierpnia 2023 roku o godzinie 00:00 i trwa do wyczerpania zapasów.
  W Promocji mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, które zakupiły w trakcie trwania promocji
  w Pizzerii Stopiątka wybrane danie z kategorii PIZZA a także piwo z Grupy Żywiec. Jeżeli klient zakupi zestaw w powyższej kategorii to dodatkowo w ramach promocji otrzyma piwo Limonż 0.0% poj. 0.33 ml lub Oranż 0.0% poj. 0.33 ml GRATIS.
  Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu dania z kategorii PIZZA z piwem w lokalu. W promocji nie mogą brać udziału : niepełnoletni, Organizator, Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora.
  W akcji promocyjnej biorą udział tylko wybrane lokale. Szczegółowe zasady promocji mogą różnić się w poszczególnych pizzeriach. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator. Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. • REGULAMIN PROMOCJI

  Z„Pizza 45cm + Coca-Cola 250ml”- do każdego zamówionego zestawu otrzymasz 2 szt. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero poj. 200ml GRATIS
  Pizzeria Stopiatka Express (lokale bez sali konsumpcyjnej)
  „Pizza 45cm + Coca-Cola 500ml” – do każdego zamówionego zestawu otrzymasz 2 szt. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero poj. 200ml GRATIS
  Organizatorem promocji pod nazwą:
  „ Pizza 45cm + Coca-Cola 250ml” – do każdego zamówionego zestawu otrzymasz 2 szt. Coca- Cola lub Coca-Cola Zero poj. 200ml GRATIS”
  zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.
  lub
  Organizatorem promocji pod nazwą:
  „Pizza 45cm + Coca-Cola 500ml”- do każdego zamówionego zestawu otrzymasz 2 szt. Coca-Cola
  lub
  Coca-Cola Zero poj. 200ml GRATIS” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.
  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa Marcin Ciesielski z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie.
  Promocja rozpoczyna się 14 luty 2023 roku o godzinie 00:00 i trwa do wyczerpania zapasów. W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka wybrane danie z kategorii PIZZA o rozmiarze 45cm a także coca-colę 250ml Jeżeli klient zakupi zestaw w powyższej kategorii to dodatkowo w ramach promocji otrzyma 2 szt. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero poj. 200ml GRATIS lub które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka wybrane danie z kategorii PIZZA o rozmiarze 45cm a także coca-colę 500ml Jeżeli klient zakupi zestaw w powyższej kategorii to dodatkowo w ramach promocji otrzyma 2 szt. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero poj. 200ml GRATIS Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu dania z kategorii PIZZA z napojem
  W promocji nie mogą brać udziału : Organizator, Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora W akcji promocyjnej biorą udział tylko wybrane lokale.
  Szczegółowe zasady promocji mogą różnić się w poszczególnych pizzeriach.
  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.
  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.
  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. • REGULAMIN PROMOCJI

   

  Zamów pizzę w dowolnym rozmiarze na 105.pl w dostawie lub z odbiorem osobistym a otrzymasz Coca-Colę 850ml lub Coca-Colę Zero 850ml GRATIS
  Organizatorem promocji pod nazwą:
  „ Do każdej Pizzy Coca-Cola 850ml lub Coca-Cola Zero 850ml GRATIS” – zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany
  dalej Organizatorem.
  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa Marcin Ciesielski z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 .
  Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są
  w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter
  wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik
  zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się 9 luty 2023 roku o godzinie 00:00 i trwa do wyczerpania zapasów.
  W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka wybrane danie z kategorii PIZZA przez 105.pl w dostawie lub odbiorze osobistym. Jeżeli
  klient zakupi pizzę na powyższych zasadach to dodatkowo w ramach promocji otrzyma Coca-Cola lub Coca-Cola Zero poj. 850ml GRATIS
  Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu dania z kategorii PIZZA w dostawie lub odbiorze osobistym przy zamówieniu przez 105.pl W promocji nie mogą brać udziału : Organizator, Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora W akcji promocyjnej biorą udział tylko wybrane lokale. Szczegółowe zasady promocji mogą różnić się w poszczególnych pizzeriach. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator. Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. • REGULAMIN PROMOCJI

   

  REGULAMIN PROMOCJI
  „Przypinka lub Magnes GRATIS do każdego zamówionej Pizzy z Coca-Colą ”
  „ Pizza + Napój Coca-Cola „- do każdego zamówionego zestawu otrzymasz przypinkę lub magnes
  GRATIS”
  Organizatorem promocji pod nazwą „ Pizza + napój Coca-Cola”- do każdego wyżej wymienionego zestawu otrzymasz przypinkę lub magnes GRATIS” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem. Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się 06 grudnia 2022 roku o godzinie 00:00 i trwa do wyczerpania zapasów. W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w wybranej placówce Pizzerii Stopiątka wybrane danie z kategorii PIZZA (dowolny rozmiar) i napój Coca-Cola (dowolnej pojemności) . Jeżeli klient zakupi zestaw w powyższej kategorii to dodatkowo w ramach promocji otrzyma przypinkę lub magnes GRATIS
  Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu dania z kategorii PIZZA z napojem Coca-Cola W promocji nie mogą brać udziału : Organizator, Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora W akcji promocyjnej biorą udział tylko wybrane lokale.
  Szczegółowe zasady promocji mogą różnić się w poszczególnych pizzeriach.
  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.
  W akcji uczestniczą wybrane Stopiątki.
  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.
  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. • §1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „50 lat Coca-Cola na 105” (zwany dalej „Konkursem”).
  2. Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).
  3. Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), przy ul. Annopol 20, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („CCHBC”).
  4. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity:Dz.U.2014r. Poz. 121 ze zm., dalej również: „KC”) jest CCHBC.
  5. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski we wszystkich restauracjach „Pizzeria 105ka”.
  6. Konkurs trwa od 10.08.2022 do 21.09.2022 roku na terenie Polski.
  7. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
  8. Udział w konkursie jest dobrowolny.
  9. W Konkursie udział biorą produkty Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru (zwane dalej Produktami konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w restauracjach sieci Pizzeria 105ka.
  10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy sieci restauracji Pizzeria 105ka, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.
  11. Zakup Produktów konkursowych przed 10.08.2022 lub po terminie 21.09.2022 roku nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
  12. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania konkursu na stronie www.konkursna105.pl

   

  §2
  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

   

  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 10.08.2022 do 21.09.2022 r.:
  • Dokonać jednorazowego zakupu dowolnej pizzy z menu restauracji Pizzeria 105ka, z dowolnym napojem Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru, dostępnych w aktualnej sprzedaży w sieci restauracji Pizzeria 105ka;
  • Zarejestrować paragon zakupu na stronie www.konkursna105.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego, e-mail oraz skan dowodu zakupu
  • Udzielić odpowiedzi na zadnie konkursowe: Dlaczego pizza ze 105-tki i Coca-Cola razem smakują lepiej?
  • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 450 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.
  2. Nabycie Produktu konkursowego w terminie 10.08.2022 do 21.09.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych zestawów zgodnie z §2 pkt 1. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego zestawu konkursowego na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego zestawu konkursowego zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.
  3. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1 tego paragrafu.

   

  §3
  NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

   

  1. W Konkursie przewidziane zostały nagrody:
  Nagrody I stopnia: pięćdziesiąt (50) głośników Bluetooth o wartości 300 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 34 zł brutto każdy przeznaczoną na zapłatę podatku;
  Nagrody II stopnia: pięćdziesiąt (50) plecaków o wartości 65 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 7 zł brutto każdy przeznaczoną na zapłatę podatku;
  Dodatkowe nagrody pieniężne będące częścią ww. nagród zostaną przeznaczone na zapłatę stosownego podatku od nagrody w Konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz 176, z późn. zm.), Organizator potrąci te kwoty przy wydaniu nagród.
  2. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia konkursowe dokonane od 10.08.2022 roku do 21.09.2022 roku będą rywalizować o Nagrody.
  3. Sto (100) najlepszych rozwiązań zadania konkursowego zostanie nagrodzone nagrodami I i II stopnia w kolejności wskazanej przez Komisję Konkursową,
  4. Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy.
  5. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywać się będą w dniach od 26.09.2022 do 30.09.2022 roku.
  6. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):
  a. oryginalność wykonania zadania
  b. pomysłowość
  c. słownictwo i stylistykę
  7. Do zadań Komisji należy:
  a. zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
  b. rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  c. podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,
  d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
  8. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
  a. W ciągu 3 dni od daty posiedzenia komisji, Organizator Konkursu wyśle wiadomość e-mail na adres podany w zgłoszeniu.
  b. Uczestnik w wiadomości zostanie powiadomiony o wyniku konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz podanie swoich danych osobowych koniecznych do wydania nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia.
  c. Organizator może zażądać od Uczestnika przesłania oryginału dowodu zakupów promocyjnych (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu weryfikacji zwycięskiego zgłoszenia w Konkursie. Organizator może przedstawić takie żądanie drogą e-mailową, w wiadomości określonej w ppkt b powyżej. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać kopie dowód zakupu drogą elektroniczną w czasie 3 dni od daty powiadomienia przez Organizatora o wygranej na adres promocje@fortis.pl z dopiskiem „50 lat Coca-Cola na 105”.
  d. W przypadku, gdy Laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt 8 b lub c niniejszego paragrafu, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą wiadomości e-mail w ciągu 2 dni liczonych od:
  i. dnia, w którym nie zweryfikował się poprzednio weryfikowany Uczestnik,
  e. Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w powyższych punktach do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy rezerwowej.
  9. Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:
  a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub
  b. nie okaże stosownego dowodu zakupu; lub
  c. odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody; lub
  d. przedstawiony dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub
  e. przedstawiony dowód zakupu będzie miał późniejszą lub wcześniejszą datę niż czas trwania konkursu, lub
  f. przedstawiony dowód zakupu będzie dotyczył innego produktu niż produkt objęty konkursem.
  10. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania, które wystąpiły w związku z siłą wyższą. Za siłę wyższą będzie się przyjmować wszelkie okoliczności będące poza kontrolą Stron, których Strony nie mogły przewidzieć ani skutkom, których nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej są w szczególności klęski żywiołowe, wojny, rewolucje, zamieszki lub sabotaż, brak działania lub opóźnienia w działaniu władz, strajki oraz lokauty w stopniu w jakim spełniają one powyższe wymagania. Przejawem Siły Wyższej są także działania wywołane w ramach zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej u ludzi. Strony nie będą odpowiedzialne wobec siebie lub uznane za naruszające postanowienia Umowy w związku z niewywiązaniem się ze swoich obowiązków lub opóźnieniem w ich wypełnieniu, jeżeli takie nie wywiązywanie się lub opóźnienie jest wynikiem działania Siły Wyższej.

   

  §4
  WYDANIE NAGRÓD

   

  1. Nagrody zostaną przekazane Laureatom na adres podany w czasie weryfikacji, wysyłką kurierską najpóźniej do dnia 30.11.2022 roku.
  2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inny produkt.

   

  §5
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   

  1. W celu prawidłowej realizacji Konkursu pod nazwą „50 lat Coca-Cola na 105” niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”).
  2. CCHBC i Organizator są współadministratorami Danych Osobowych gromadzonych celu prawidłowej realizacji Konkursu, którzy wspólnie decydują o celach i środkach ich przetwarzania. W związku z powyższym CCHBC i Organizator zawarli porozumienie o współadministrowaniu Danymi Osobowymi, w którym każdy z nich zobowiązał się dokładać wszelkich starań by przetwarzanie danych osobowych realizowane w ramach Konkursu odbywało się zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”. Porozumienie określa przy tym odpowiednie zakresy odpowiedzialności CCHBC i Organizatora dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, a jego zasadnicza treść jest dostępna poprzez kontakt ze współadministratorami w sposób opisany w § 5 ust. 13 Regulaminu.
  3. CCHBC i Organizator powołali w swoich organizacjach Inspektorów Ochrony Danych (IOD), z którymi można kontaktować się na wskazane poniżej dane kontaktowe:
  4. Kontakt do IOD Organizatora: IOD@fortis.pl
  5. Kontakt do IOD CCHBC: DataProtectionOffice@cchellenic.com.
  6. Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Organizatora i CCHBC (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:
  7. Organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń Uczestników, ustalenie zwycięzców Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i żądań Uczestnikówzwiązanych z Konkursem,
  8. Cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem, w tym roszczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  9. Dane Osobowe zwycięzców będą także przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  10. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  11. Podanie przez Uczestników Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (niepodanie danych z uwagi na kwestie organizacyjne skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie).
  12. Dane Osobowe mogą być ujawniane upoważnionym pracownikom Organizatora oraz usługodawcom Organizatora, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych Organizatorowi, w szczególności dostawcom usług IT oraz firmom świadczącym usługi doradcze lub usługi archiwizacyjne.
  13. W przypadku reklamacji dotyczących Konkursu i żądań Uczestników związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych dostęp do Danych Osobowych mogą mieć również upoważnieni pracownicy CCHBC oraz usługodawcy tej spółki np. firmy świadczące usługi doradcze i dostarczające rozwiązania informatyczne. Ponieważ CCHBC jest spółką globalną, w ramach realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania dostęp do Danych Osobowych mogą mieć usługodawcy (spółki z tej samej grupy przedsiębiorstw lub podmioty trzecie) z kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym przepisy prawne w takim kraju mogą zapewnić standard niższy niż obowiązujące w EOG. W takiej sytuacji CCHBC zapewni, że w odniesieniu do Danych Osobowych dostępnych poza EOG stosowane będą odpowiednie zabezpieczenia. Niektóre kraje poza EOG, takie jak Kanada i Szwajcaria, zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające zasadniczo równoważną ochronę z przepisami prawnymi o ochronie danych obowiązującymi w EOG i w związku z tym nie wymaga się dodatkowych zabezpieczeń prawnych. W przypadku krajów, które nie zostały zatwierdzone w taki sposób, takich jak Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Nigeria, Rosja, Serbia, Ukraina, przekazanie Danych Osobowych nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które nakładają równoważne zobowiązania w zakresie ochrony danych bezpośrednio na odbiorcę, chyba że obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony danych będą zezwalać na dokonanie przekazania bez takich formalności. W celu uzyskania dostępu do informacji o stosowanych zabezpieczeniach w przypadku transferu danych poza EOG należy złożyć zapytanie wykorzystując w tym celu dane kontaktowe wskazane w § 5 ust. 13 Regulaminu.
  14. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, kancelariom prawnym, a także organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym itd.).
  15. Dostęp do Danych Osobowych mają zawsze tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Organizator i CCHBC dbają o to, aby ich pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane Konkursy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
  16. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu i rozpatrywania ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem. W przypadku Danych Osobowych zwycięzców przetwarzanych w celu wywiązania się przez Organizatora z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, dane te będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa dotyczący przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej w celu udokumentowania wywiązania się ze zobowiązań publicznoprawnych. W sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych będzie niezbędne w celach dowodowych na wypadek ewentualnych roszczeń Uczestników lub osób trzecich takie dane mogą zostać zachowane do czasu przedawnienia tych roszczeń lub prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie.
  17. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora i CCHBC z następujących praw:
  18. a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ichprzetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  19. Prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  20. Prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  21. Prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez CCHBC lub Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
  22. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie ich Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
  23. CCHBC i Organizator w drodze porozumienia ustalili, iż w ramach Konkursu rolę punktu kontaktowego dla Uczestników, których dotyczą Dane Osobowe pełni Organizator. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji Konkursu oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Organizatorem pisząc listownie na adres: ul. Jana Gawińskiego 7, 01-645 Warszawa lub kontaktując się z powołanym u Organizatora Inspektorem Ochrony Danych (kontakt do IOD: IOD@fortis.pl).

   

  §6
  ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

   

  1. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie 01-645 przy ul. Jana Gawińskiego 7 lub droga mailową sna adres promocje@fortis.pl . Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
  2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
  3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

   

  §7
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
  2. Regulamin Konkursu dostępny będzie, w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.konkursna105.pl
  3. Nagrody przedstawione na wizerunkach umieszczonych w materiałach reklamowych mogą różnić się od nagród wydanych w Konkursie.
  4. Z chwilą przyznania prawa do nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanych rozwiązań zadań konkursowych (ułożone zdanie/hasło), na następujących polach eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich. • „DUŻA PIZZA W CENIE MAŁEJ” – akcja obowiązuje w wybranych lokalach przy zamówieniach online na 105.pl w dostawie, odbiorze osobistym jak i w lokalu od poniedziałku do czwartku. Każda zamówiona pizza w rozmiarze 45cm zostaje rabatowana na cenę pizzy w rozmiarze 32cm. Z wykluczeniem pizzy Cenzura, Składak i Pizzy Pół na Pół. Organizatorem promocji pod nazwą „DUŻA PIZZA W CENIE MAŁEJ” – Każda zamówiona pizza w rozmiarze 45cm zostaje rabatowana na cenę pizzy w rozmiarze 32cm zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem. Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie.Promocja rozpoczyna się 02 marca 2022 roku od godz. 11:00 i trwa do 15 marca 2022 roku do godziny 22:00 lub do wyczerpania zapasów. W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania akcji na stronie 105.pl lub w Pizzerii Stopiątka pizzę o rozmiarze 45 cm. Jeżeli klient zakupi pizzę z powyższej kategorii to dodatkowo w ramach promocji otrzyma rabat i pizzę o rozmiarze 45cm zakupi w cenie pizzy o rozmiarze 32 cm. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu dania z kategorii PIZZA o rozmiarze 45cm. W promocji nie mogą brać udziału : Organizator, Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora, oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów. Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl. W akcji promocyjnej biorą udział tylko wybrane lokale. Szczegółowe zasady promocji mogą różnić się w poszczególnych pizzeriach. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator. Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu • REGULAMIN PROMOCJI „ŚWIĘTO PIZZY 09.02.2022

  BRAND Pizzeria Stopiatka / Pizzeria Stopiątka In Italia „Święto Pizzy – 09.02.2022- do każdego zamówionego zestawu w lokalu pizza 45cm + 2 szt. Coca-Cola Oryginal Taste 0,25l lub Coca-Cola Zero Cukru otrzymasz worek Coca-Cola 1 grosz”

  BRAND Pizzeria Stopiatka Express / Pizzeria Stopiątka Fabryka „Świeto Pizzy – 09.02.2022- do każdego zamówionego zestawu w lokalu odbiór osobisty pizza 45cm +1 szt. Coca-Cola Oryginal Taste 0,85 lub Coca-Cola Zero Cukru otrzymasz worek CocaCola 1 grosz”

  Organizatorem promocji pod nazwą „Święto Pizzy – 09.02.2022- do każdego wyżej wymienionego zestawu otrzymasz Worek Coca-Cola za 1 grosz” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez
  Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie.

  Promocja rozpoczyna się 09 lutego 2022 roku o godzinie 00:00 i trwa do 09 lutego 2022 roku do godziny 23:59.

  W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka wybrane danie z kategorii PIZZA w rozmiarze 45 cm a także Coca-Colę Oryginal Taste lub Zero Cukru o pojemności 2 szt – 0,25l lub 1 szt – 0,85l Jeżeli klient zakupi zestaw w powyższej kategorii to dodatkowo w ramach promocji otrzyma plecak Coca-Cola za 1 grosz.

  Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu dania z kategorii PIZZA z napojem Coca-Cola Oryginal Taste lub Coca-Cola Zero Cukru

  W promocji nie mogą brać udziału : Organizator, Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora, oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

  Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl.

  Szczegółowe zasady promocji mogą różnić się w poszczególnych pizzeriach.

  W akcji promocyjnej biorą udział tylko wybrane lokale.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. • REGULAMIN PROMOCJI „WALENTYNKI 14.02.2022

  BRAND Pizzeria Stopiatka / Pizzeria Stopiątka In Italia
  „Walentynki – 14.02.2022- do każdego zamówionego zestawu w lokalu pizza 45cm + 2 szt. CocaCola Oryginal Taste 0,25l lub Coca-Cola Zero Cukru otrzymasz worek Coca-Cola 1 grosz”

  BRAND Pizzeria Stopiatka Express / Pizzeria Stopiątka Fabryka
  „Walentynki – 14.02.2022- do każdego zamówionego zestawu w lokalu odbiór osobisty pizza 45cm+1 szt. Coca-Cola Oryginal Taste 0,85 lub Coca-Cola Zero Cukru otrzymasz worek Coca-Cola 1 grosz”

  Organizatorem promocji pod nazwą „Walentynki – 14.02.2022- do każdego wyżej wymienionego zestawu otrzymasz Worek Coca-Cola za 1 grosz” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez
  Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie.

  Promocja rozpoczyna się 14 lutego 2022 roku o godzinie 00:00 i trwa do 14 lutego 2022 roku do
  godziny 23:59.

  W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka wybrane danie z kategorii PIZZA w rozmiarze 45 cm a także Coca-Colę Jeżeli klient zakupi zestaw w powyższej kategorii to dodatkowo w ramach promocji otrzyma plecak Coca-Cola za 1 grosz.

  Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu dania z kategorii PIZZA z napojem Coca-Cola Oryginal Taste lub Coca-Cola Zero

  W promocji nie mogą brać udziału : Organizator, Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora, oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

  Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl.

  W akcji promocyjnej biorą udział tylko wybrane lokale.

  Szczegółowe zasady promocji mogą różnić się w poszczególnych pizzeriach.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. • REGULAMIN PROMOCJI
  „Dzień Kobiet – 08.03.2021- do każdej zamówionej pizzy ze strony 105.pl otrzymasz Coca Colę zero 500ml W PREZENCIE”
  Organizatorem promocji pod nazwą „Dzień Kobiet – 08.03.2021- do każdej zamówionej pizzy ze strony 105.pl otrzymasz Coca Colę zero 500ml W PREZENCIE” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez
  Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie.

  Promocja rozpoczyna się 8 marca 2021 roku o godzinie 00:00 i trwa do 8 marca 2021 roku do godziny 23:59.

  W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka wybrane danie z kategorii PIZZA tylko i wyłącznie przez stronę 105.pl na dowóz lub odbiór osobisty. Jeżeli klient zakupi danie z powyższej kategorii to dodatkowo w ramach promocji otrzyma Coca Colę zero o pojemności 500ml za darmo.

  Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu dania z kategorii PIZZA przez stronę 105.pl.

  W promocji nie mogą brać udziału : Organizator, Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora, oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

  Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl.

  Szczegółowe zasady promocji mogą różnić się w poszczególnych pizzeriach.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. • REGULAMIN PROMOCJI
  „Walentynki – 14.02.2021- do każdej zamówionej pizzy ze strony 105.pl otrzymasz Coca Colę zero 500ml W PREZENCIE”
  Organizatorem promocji pod nazwą „Walentynki – 14.02.2021- do każdej zamówionej pizzy ze strony 105.pl otrzymasz Coca Colę zero 500ml W PREZENCIE” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez
  Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie.

  Promocja rozpoczyna się 14 lutego 2021 roku o godzinie 00:00 i trwa do 14 lutego 2021 roku do godziny 23:59.

  W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka wybrane danie z kategorii PIZZA tylko i wyłącznie przez stronę 105.pl na dowóz lub odbiór osobisty. Jeżeli klient zakupi danie z powyższej kategorii to dodatkowo w ramach promocji otrzyma Coca Colę zero o pojemności 500ml za darmo.

  Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu dania z kategorii PIZZA przez stronę 105.pl.

  W promocji nie mogą brać udziału : Organizator, Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora, oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

  Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl.

  Szczegółowe zasady promocji mogą różnić się w poszczególnych pizzeriach.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. • REGULAMIN PROMOCJI
  „Święto Pizzy – 09.02.2021- do każdej zamówionej pizzy ze strony 105.pl otrzymasz Coca Colę zero 500ml W PREZENCIE”
  Organizatorem promocji pod nazwą „Święto Pizzy – 09.02.2021- do każdej zamówionej pizzy ze strony 105.pl otrzymasz Coca Colę zero 500ml W PREZENCIE” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka, zwany dalej Organizatorem.

  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez
  Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie.

  Promocja rozpoczyna się 9 lutego 2021 roku o godzinie 00:00 i trwa do 9 lutego 2021 roku do godziny 23:59.

  W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka wybrane danie z kategorii PIZZA tylko i wyłącznie przez stronę 105.pl na dowóz lub odbiór osobisty. Jeżeli klient zakupi danie z powyższej kategorii to dodatkowo w ramach promocji otrzyma Coca Colę zero o pojemności 500ml za darmo.

  Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu dania z kategorii PIZZA przez stronę 105.pl.

  W promocji nie mogą brać udziału : Organizator, Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora, oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

  Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl.

  Szczegółowe zasady promocji mogą różnić się w poszczególnych pizzeriach.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. • Regulamin Akcja Promocyjna Sizeer
  Organizatorem promocji pod nazwą „Akcja Promocyjna Sizeer” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 31.03.2020 i trwa do 30.04.2020 lub wyczerpania zapasów.

  W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl Pizzę (32cm lub 45cm lub 60cm) a otrzymają ZDRAPKĘ Gratis.
  -kod ze zdrapki uprawnia do wzięcia udziału w wygraniu ubrań limitowanej kolekcji marki Sizeer, z kodem klient otrzymuje również 20pln rabatu na zamówienia w sklepie Sizeer. Więcej informacji o akcji promocyjnej https://www.coca-cola.pl/kolekcja
  Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

  Zdrapka nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

  Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych. • Organizatorem promocji pod nazwą „Coca-Cola Zero GRATIS” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 31.03.2020 i trwa do wyczerpania zapasów.

  W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl Pizzę (32cm lub 45cm lub 60cm) a otrzymają Coca-Colę ZERO Gratis. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

  Coca-Cola nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

  Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych. • Organizatorem promocji pod nazwą „Akcja Marketingowa na miesiąc Luty i Marzec 2020 ”zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka, zwany dalej Organizatorem.

  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie.

  Wykaz poszczególnych akcji wchodzących w skład Promocji:

  1. Święto Pizzy

  Promocja obowiązuje w dniach 09.02.2020-13.02.2020 lub do wyczerpania zapasów.

  W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl z dostawą lub na wynos Pizzę(La Pera, Funghi Finferli, Giapponese w rozmiarze 32cm lub 45cm) + Coca-Colę 0,5l, a otrzymają rabat 30% + Coca-Colę Zero 0,33l za 1 grosz.

  Coca Cola Zero 0,33l nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

  2. Walentynki

  Promocja obowiązuje w dniu 14.02.2020 lub trwa do wyczerpania zapasów.

  W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl z dostawą lub na wynos Pizzę(w rozmiarze 45cm) + Coca-Colę 0,5l, a otrzymają Coca-Colę Zero 0,33l za 1 grosz.

  Coca Cola Zero 0,33l nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

  3. Tłusty Czwartek I Ostatki

  Promocja obowiązuje w dniu 20.02.2020 i 25.02.2020 lub trwa do wyczerpania zapasów.

  W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl z dostawą lub na wynos Pizzę( z obowiązkowym składnikiem salami pepperoni), a otrzymają 10% rabatu.

  Rabat nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

  4.Dzień Kobiet

  Promocja obowiązuje w dniu 08.03.2020 lub trwa do wyczerpania zapasów.

  W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl z dostawą lub na wynos Sałatkę, a otrzymają 10% rabatu + Coca-Cola Zero 0,33l za 1 grosz

  Coca -Cola Zero 0,33l nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

  Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych. • Organizatorem promocji pod nazwą „Maskotka za 1 grosz ” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka, zwany dalej Organizatorem.

  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 16.12.2019 i trwa do wyczerpania zapasów.

  W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl pizzę 45cm + Coca-Colę 0,5l a otrzymają maskotkę za 1 grosz. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

  Maskotka nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

  Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych. • Organizatorem promocji pod nazwą „Mikołajki” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 18.08. 2019 roku i trwa do wyczerpania zapasów.

  W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl złożą zamówienie na kwotę powyżej 70zł w dniu 06.12.19 a otrzymają słuchawki.

  Rabat nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

  Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych. • Organizatorem promocji pod nazwą „BLACK FRIDAY” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 18.08. 2019 roku i trwa do wyczerpania zapasów.

  W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl Pizzę 45cm a na drugą tańszą w rozmiarze 45cm otrzymają rabat o wysokości 45%

  Rabat nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

  Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych. • Organizatorem promocji pod nazwą „FUZE TEA GRATIS” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 18.08. 2019 roku i trwa do wyczerpania zapasów.

  W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji w lokalu Pizzerii Stopiątka Pizzę 45cm + 2 szt. Coca-Cola 0,25l a otrzymają 2 szt. Fuze Tea.

  Puszka Fuze Tea nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

  Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych. • Organizatorem promocji pod nazwą „ZERO OGRANICZEŃ – Warka 0% ” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

  Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od miesiąca Lipiec 2019 roku i trwa do wyczerpania zapasów.

  W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, które zakupią w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka Pizzę w dostawie lub na wynos a otrzymają Warkę Radler 0.0%

  Warka Radler 0% nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

  W promocji nie mogą brać udziału : osoby niepełnoletnie.

  Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

  Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
  Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych.