Regulamin Promocji

REGULAMIN PROMOCJI
„KARTKI”

Organizatorem promocji pod nazwą „KARTKI” zwanej dalej „Promocją”, jest
każdy z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany
dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 10 sierpnia 2014 roku i trwa aż do odwołania jej przez Twórcę Regulaminu.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka Express 7 szt. dowolnych pizz zapakowanych w oryginalny karton Sieci Pizzerii Stopiątka o wartości powyżej 14 zł każda z obowiązującej oferty.

Jeżeli klient zakupi 7 szt dowolnych pizz i przyniesie 7 „ Kartek na pizzę za 1 gr” z oryginalnego kartonu Sieci Pizzerii Stopiątka ,może
zamówić pizzę średnią z dwoma dowolnymi wybranymi przez siebie składnikami w cenie 0,01 zł. Organizator nie dopuszcza możliwości zakupu pizzy z większą ilością składników.

Cena sprzedaży pizzy promocyjnej jest zaniżona ponieważ sprzedaż ma charakter promocyjny. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu pizzy.

„ Kartek na pizzę za 1 gr” nie podlegają wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe. W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora,
oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej www.105.pl.

Szczegółowe zasady promocji moga róznić się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

REGULAMIN PROMOCJI
„Dzień pikantnych potraw”

Organizatorem promocji pod nazwą „Dzień pikantnych potraw” zwanej dalej „Promocją”, jest
każdy z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany
dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 16 stycznia 2019 roku i trwa do końca dnia 16 stycznia 2019 roku.

„Dzień pikantnych potraw ” nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe. W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora,
oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl.

Szczegółowe zasady promocji moga róznić się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

REGULAMIN PROMOCJI
„Karnawał Smaków – Pizza 60 cm = 4 smaki”

Organizatorem promocji pod nazwą „Karnawał Smaków – Pizza 60 cm = 4 smaki” zwanej dalej „Promocją”, jest
każdy z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany
dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 8 lutego 2019 roku i trwa do 10 lutego 2019.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka dowolną pizzę 60 cm(oprócz pizz luksusowych i sezonowych) Sieci Pizzerii Stopiątka. Jeżeli klient zakupi dowolną pizzę 60 cm w 4 różnych smakach, to cena takiej pizzy wyniesie 49 zł.

Cena sprzedaży pizzy promocyjnej jest zaniżona ponieważ sprzedaż ma charakter promocyjny. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu pizzy.

W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora,
oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej www.105.pl.

Szczegółowe zasady promocji moga róznić się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

REGULAMIN PROMOCJI
„Walentynki – Romantyczna kolacja dla dwojga”

Organizatorem promocji pod nazwą „Walentynki – Romantyczna kolacja dla dwojga” zwanej dalej „Promocją”, jest
wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany
dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się 14 lutego 2019 roku i trwa do końca dnia.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka romantyczną kolację dla dwojga. Jeżeli klient zakupi romantyczną kolację dla dwojga w skład, której wchodzą : 2 sałatki + 2 pizze* ( 32 cm ) + 2x Jedynka, to cena takiej kolacji wyniesie 70 zł.

Cena sprzedaży pizzy promocyjnej jest zaniżona ponieważ sprzedaż ma charakter promocyjny. W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora,
oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej www.105.pl.

Szczegółowe zasady promocji moga róznić się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

*nie dotyczy pizz luksusowych i sezonowych

 

REGULAMIN PROMOCJI
„Tłusty Czwartek = mięsna uczta”

Organizatorem promocji pod nazwą „Tłusty Czwartek = mięsna uczta” zwanej dalej „Promocją”, jest
wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany
dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się 28 lutego 2019 roku i trwa do końca dnia.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka dowolną pizzę mięsną *(oprócz pizz luksusowych i sezonowych) Sieci Pizzerii Stopiątka. Jeżeli klient zakupi dowolną pizzę mięsną, to otrzyma rabat w wysokości -25% ceny.

Cena sprzedaży pizzy promocyjnej jest zaniżona ponieważ sprzedaż ma charakter promocyjny. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu pizzy.

W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora,
oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl.

Szczegółowe zasady promocji moga róznić się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

*Rozmiar 32 cm i 45 cm, dotyczy pizz : PGR, Traktorzystka, Robotnicza, Teleranek oraz Fajrant

 

REGULAMIN PROMOCJI
„Dzień Kobiet – W stylu PRL: Kierowniczka z Traktorzystką”

Organizatorem promocji pod nazwą „Dzień Kobiet – W stylu PRL: Kierowniczka z Traktorzystką” zwanej dalej „Promocją”, jest
wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany
dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się 8 lutego 2019 roku i trwa do końca dnia.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka pizzę Kierowniczkę wraz z Traktorzystką. Jeżeli klient zakupi dwie powyższe pizze , to cena tych dwóch pizz w rozmiarze 32 cm będzie wynosił 48 zł, a jeśli będą to pizze w rozmiarze 45 cm to ich cena wyniesie 60 zł .

Cena sprzedaży pizzy promocyjnej jest zaniżona ponieważ sprzedaż ma charakter promocyjny. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu pizzy.

W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora,
oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl.

Szczegółowe zasady promocji mogą różnić się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.