Regulaminy Promocji

Organizatorem promocji pod nazwą „Akcja Marketingowa na miesiąc Luty i Marzec 2020 ”zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka, zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie.

Wykaz poszczególnych akcji wchodzących w skład Promocji:

1. Święto Pizzy

Promocja obowiązuje w dniach 09.02.2020-13.02.2020 lub do wyczerpania zapasów.

W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl z dostawą lub na wynos Pizzę(La Pera, Funghi Finferli, Giapponese w rozmiarze 32cm lub 45cm) + Coca-Colę 0,5l, a otrzymają rabat 30% + Coca-Colę Zero 0,33l za 1 grosz.

Coca Cola Zero 0,33l nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

2. Walentynki

Promocja obowiązuje w dniu 14.02.2020 lub trwa do wyczerpania zapasów.

W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl z dostawą lub na wynos Pizzę(w rozmiarze 45cm) + Coca-Colę 0,5l, a otrzymają Coca-Colę Zero 0,33l za 1 grosz.

Coca Cola Zero 0,33l nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

3. Tłusty Czwartek I Ostatki

Promocja obowiązuje w dniu 20.02.2020 i 25.02.2020 lub trwa do wyczerpania zapasów.

W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl z dostawą lub na wynos Pizzę( z obowiązkowym składnikiem salami pepperoni), a otrzymają 10% rabatu.

Rabat nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

4.Dzień Kobiet

Promocja obowiązuje w dniu 08.03.2020 lub trwa do wyczerpania zapasów.

W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl z dostawą lub na wynos Sałatkę, a otrzymają 10% rabatu + Coca-Cola Zero 0,33l za 1 grosz

Coca -Cola Zero 0,33l nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych.
Organizatorem promocji pod nazwą „Maskotka za 1 grosz ” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 16.12.2019 i trwa do wyczerpania zapasów.

W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl pizzę 45cm + Coca-Colę 0,5l a otrzymają maskotkę za 1 grosz. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Maskotka nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych.
Organizatorem promocji pod nazwą „Mikołajki” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 18.08. 2019 roku i trwa do wyczerpania zapasów.

W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl złożą zamówienie na kwotę powyżej 70zł w dniu 06.12.19 a otrzymają słuchawki.

Rabat nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych.
Organizatorem promocji pod nazwą „BLACK FRIDAY” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 18.08. 2019 roku i trwa do wyczerpania zapasów.

W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji na stronie 105.pl Pizzę 45cm a na drugą tańszą w rozmiarze 45cm otrzymają rabat o wysokości 45%

Rabat nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych.
Organizatorem promocji pod nazwą „FUZE TEA GRATIS” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 18.08. 2019 roku i trwa do wyczerpania zapasów.

W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji w lokalu Pizzerii Stopiątka Pizzę 45cm + 2 szt. Coca-Cola 0,25l a otrzymają 2 szt. Fuze Tea.

Puszka Fuze Tea nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych.
Organizatorem promocji pod nazwą „KARTKI” zwanej dalej „Promocją”, jest każdy z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 10 sierpnia 2014 roku i trwa aż do odwołania jej przez Twórcę Regulaminu.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka Express 7 szt. dowolnych pizz zapakowanych w oryginalny karton Sieci Pizzerii Stopiątka o wartości powyżej 14 zł każda z obowiązującej oferty.

Jeżeli klient zakupi 7 szt dowolnych pizz i przyniesie 7 „ Kartek na pizzę za 1 gr” z oryginalnego kartonu Sieci Pizzerii Stopiątka ,może zamówić pizzę średnią z dwoma dowolnymi wybranymi przez siebie składnikami w cenie 0,01 zł. Organizator nie dopuszcza możliwości zakupu pizzy z większą ilością składników.

Cena sprzedaży pizzy promocyjnej jest zaniżona ponieważ sprzedaż ma charakter promocyjny. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu pizzy.

„ Kartek na pizzę za 1 gr” nie podlegają wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe. W promocji nie mogą brać udziału : Organizator, Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl.

Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Organizatorem promocji pod nazwą „Dzień pikantnych potraw” zwanej dalej „Promocją”, jest każdy z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 16 stycznia 2019 roku i trwa do końca dnia 16 stycznia 2019 roku.

„Dzień pikantnych potraw ” nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe. W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl.

Szczegółowe zasady promocji moga róznić się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Organizatorem promocji pod nazwą „Karnawał Smaków – Pizza 60 cm = 4 smaki” zwanej dalej „Promocją”, jest każdy z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka, zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 8 lutego 2019 roku i trwa do 10 lutego 2019.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka dowolną pizzę 60 cm(oprócz pizz luksusowych i sezonowych) Sieci Pizzerii Stopiątka. Jeżeli klient zakupi dowolną pizzę 60 cm w 4 różnych smakach, to cena takiej pizzy wyniesie 49 zł.

Cena sprzedaży pizzy promocyjnej jest zaniżona ponieważ sprzedaż ma charakter promocyjny. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu pizzy.

W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora, oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl.

Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Organizatorem promocji pod nazwą „Walentynki – Romantyczna kolacja dla dwojga” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się 14 lutego 2019 roku i trwa do końca dnia.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupią w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka romantyczną kolację dla dwojga. Jeżeli klient zakupi romantyczną kolację dla dwojga w skład, której wchodzą : 2 sałatki + 2 pizze* ( 32 cm ) + 2x Jedynka, to cena takiej kolacji wyniesie 70 zł.

Cena sprzedaży pizzy promocyjnej jest zaniżona ponieważ sprzedaż ma charakter promocyjny. W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora, oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej www.105.pl.

Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. *nie dotyczy pizz luksusowych i sezonowych
Organizatorem promocji pod nazwą „Tłusty Czwartek = mięsna uczta” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się 28 lutego 2019 roku i trwa do końca dnia.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka dowolną pizzę mięsną *(oprócz pizz luksusowych i sezonowych) Sieci Pizzerii Stopiątka. Jeżeli klient zakupi dowolną pizzę mięsną, to otrzyma rabat w wysokości -25% ceny.

Cena sprzedaży pizzy promocyjnej jest zaniżona ponieważ sprzedaż ma charakter promocyjny. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu pizzy.

W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora, oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl.

Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

*Rozmiar 32 cm i 45 cm, dotyczy pizz : PGR, Traktorzystka, Robotnicza, Teleranek oraz Fajrant
Organizatorem promocji pod nazwą „Dzień Kobiet – W stylu PRL: Kierowniczka z Traktorzystką” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka, zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się 8 lutego 2019 roku i trwa do końca dnia.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka pizzę Kierowniczkę wraz z Traktorzystką. Jeżeli klient zakupi dwie powyższe pizze , to cena tych dwóch pizz w rozmiarze 32 cm będzie wynosił 48 zł, a jeśli będą to pizze w rozmiarze 45 cm to ich cena wyniesie 60 zł.

Cena sprzedaży pizzy promocyjnej jest zaniżona ponieważ sprzedaż ma charakter promocyjny. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu pizzy.

W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej 105.pl.

Szczegółowe zasady promocji mogą różnić się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Organizatorem promocji pod nazwą „ZERO OGRANICZEŃ – Warka 0% ” zwanej dalej „Promocją”, jest wybrany z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od miesiąca Lipiec 2019 roku i trwa do wyczerpania zapasów.

W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, które zakupią w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka Pizzę w dostawie lub na wynos a otrzymają Warkę Radler 0.0%

Warka Radler 0% nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

W promocji nie mogą brać udziału : osoby niepełnoletnie.

Szczegółowe zasady promocji mogą różnic się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Promocja obowiązuje w wybranych placówkach Franczyzowych.